Brandkontoret annonserar i Dagens Industri i tidningens fastighetsspecial idag. Brandkontoret försäkrar fastigheter i Stockholm och kunderna är fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare. Bolaget grundades redan 7 maj 1746 på initiativ av 31 borgare i Stockholm för att erbjuda fastighetsägare försäkring mot brand i huvudstaden. Som Sveriges äldsta försäkringsbolag har Brandkontoret en gedigen tradition och historia att värna, samtidigt som företaget är modernt och lever med sin tid

Annonsen är en del i det konceptuppdrag som jag och Anna Jonason på Krut Reklam utför åt Brandkontoret.