Loope har fått förmånen att skriva texter till Hemsös hållbarhetsrapport 2021 och arbetar även med rapporten för 2022, ett spännande och intressant uppdrag!

Hemsö är Sveriges ledande ägare av fastigheter inom äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende, så kallade samhällsfastigheter. Bolagets vision är att stärka ryggraden i samhället genom att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter. De fastigheter som Hemsö äger har stor inverkan på samhället ur många aspekter, dels att förse invånarna med trygga lokaler för viktiga samhällsfunktioner men verksamheten har även stor miljöpåverkan. Därför är Hemsös hållbarhetsarbete av största vikt.

Hållbarhetsrapporten produceras som en egen redovisning jämte bolagets årsredovisning.