grafisk profil collage

Grafisk manual

Loope AB fick i uppdrag att ta fram en ny grafisk manual och utarbeta en plattform för varumärket Brandkontoret. Med en förstudie som grund arbetade vi fram delarna i den grafiska manualen och varumärkesplattformen. Den grafiska manualen är en gemensam utgångspunkt som ger företaget riktlinjer att hantera varumärket på ett konsekvent sätt. Rätt använd så stärker den grafiska manualen bilden av organisationen och är en hjälp att bygga och bevara varumärket.

Förutom logotype, typografi och färger så ingår även appliceringar för tryck, som annonser, publikationer och kommunikationsmaterial samt även digitala appliceringar.

Varumärkesplattform

Varhelst Brandkontoret är verksamt ska deras grundläggande värderingar uppfattas likadant. Varumärket skall motsvara den uppfattning som de själva och omvärlden har av dem. Som organisation blir de dagligen bedömda utifrån verksamheten och styrkan i varumärket bestäms efter hur väl de lyckas uppnå kvalitet i det som görs. Delarna i Brandkontorets varumärkesplattformen består av varumärkeshjul, kärnvärde, tonalitet och bakgrunden till ett starkt varumärke.

Brandkontoret – ett unikt varumärke

Brandkontoret grundades redan år 1746 för att erbjuda fastighetsägare i Stockholm försäkring mot brand i stadens fastigheter. Bolaget fick namnet Stockholms Stads Brandförsäkringskontor, ett namn som fortfarande lever kvar som juridiskt namn men på senare tid byttes ut i dagligt tal mot det något kortare Brandkontoret.
Företaget vänder sig än idag till fastighetsägare i Stockholm och är specialiserade på fastighetsförsäkringar.

Med en så lång historik och framgångsrik verksamhet har Brandkontoret ett unikt varumärke. De ser också nyttan av att ständigt se över hanteringen av sitt varumärke och anpassa sig till sin omvärld för att bevara sin särprägel och ställning i den bransch där de verkar.

Arbetet med grafisk manual och varumärkesplattform för Brandkontoret gjordes i samarbete med Krut Reklam.