UNHCR är ett gott exempel på hur hjälporganisationer kommunicerar med sina månadsgivare. Som nu senast, ett mail med bildspel på hur hjälpen nått fram till de drabbade i Nepal. Det är allt jag behöver, ingen påkostad tidning i brevlådan. Som givare vill jag ju att så mycket pengar som möjligt går till de som behöver dem mest och inte till administration. Förstår att det kan vara en balansgång, det är viktigt för organisationerna att kommunicera med sina donatorer men det gäller att spendera pengarna på rätt sätt. Och här har UNHCR hittat  en nivå som känns bra för att jag ska fortsätta att vara månadsgivare till deras viktiga arbete.

Om UNHCR

UNHCR är FN’s flyktingorgan och en opolitisk organisation som grundades 1950, efter ett beslut av FN:s generalförsamling. Deras främsta uppgift är att ge människor på flykt internationellt skydd. När en större naturkatastrof slår till kan FN också be UNHCR om hjälp. Det händer när en katastrof är så omfattande att UNHCR:s snabba räddningsinsatser och kunskaper behövs för att rädda liv. Läs mer eller bli månadsgivare på Sverige för UNHCR.