Kommunikation är ett ledord i mitt arbete. Vare sig det gäller det skrivna ordet i form av texter i en årsredovisning eller de signaler ett plagg kan utstråla på arbetet.

Här är exempel på vad jag arbetar med när det gäller kommunikation i form av det skrivna ordet.

Varumärke & grafiska manualer

En grafisk manual ger ett företag riktlinjer att hantera varumärket på ett konsekvent sätt. Rätt använd så stärker den grafiska manualen bilden av organisationen och är en hjälp att bygga och bevara varumärket. Jag arbetar även med att ta fram varumärkesplattformar med en förstudie som grund.

Årsredovisningar

Att arbeta med ett företags årsredovisning är en spännande utmaning. Det ger både en inblick i olika branscher och en fördjupad syn i ett företags verksamhet under ett helt år. Jag skriver texter till årsredovisningar men kan även stå för helheten och vara projektledare för hela uppdraget. I mitt nätverk har jag Art Directors och fotografer som jag samarbetar med beroende på uppdrag.