Personlig stylist

Brandkontorets årsredovisningar produceras av Loope AB i samarbete med Krut Reklam. Vi står för projektledning, copy, layout, design samt original.

Årsredovisning med ny design

2015 fick vi uppdraget att ge Brandkontorets årsredovisningar ett ansiktslyft. Vi ville att årsredovisningarna skulle harmoniera med kvaliteten i Brandkontorets arbete, i kombination med företagets tradition. Det var viktigt att behålla känslan av det historiska men ändå lyfta fram det nya och samtida som Brandkontoret också står för. Det klassiska hämtades bland annat hem i bildspråk, typsnitt och pappersval som kombinerades med en modern layout. Nya inslag har också tillkommit, som ordförandeintervju och historiska referenser.

Under Finansiell information på Brandkontorets hemsida kan årsredovisningen läsas i sin helhet.