Personlig stylist

Brandkontorets årsredovisningar produceras av Loope AB i samarbete med Krut Reklam. Vi står för projektledning, copy, layout, design samt original.

Årsredovisning med ny design

År 2015 fick vi uppdraget för första gången att ge Brandkontorets årsredovisningar ett ansiktslyft. Vi ville att årsredovisningarna skulle harmoniera med kvaliteten i Brandkontorets arbete, i kombination med företagets tradition. Det var viktigt att behålla känslan av det historiska men ändå lyfta fram det nya och samtida som Brandkontoret också står för. Det klassiska hämtades bland annat hem i bildspråk, typsnitt och pappersval som kombinerades med en modern layout. Nya inslag har också tillkommit, som ordförandeintervju och historiska referenser.

På senare tid har vi valt att ge redovisningarna ett mer personligt tilltal, då just det personliga är en del av Brandkontorets hörnstenar. Vi har precis avslutat arbetet med årsredovisningen för år 2022, ett uppdrag som vi är väldigt stolta över att få arbeta med.

Under Finansiell information på Brandkontorets hemsida kan årsredovisningen läsas i sin helhet.