Var på trendseminarium anordnat av Docere som driver trendsajten Buzzter. De har skådat in i sin kristallkula och ser ett antal trender som kommer råda framöver. En kort sammanfattning:

Kreativ prissättning – cash is not king! Betala med blod, svett och tårar.

Närbart – nearables förändrar och förenklar både hemma och borta.

Ditt digitala liv – mobilen styr våra liv, ännu mer än tidigare.

Egen världsbild – medieutvecklingens påverkan på vår och våra grannars världsbild.

Onåbar – vi undviker att bli nådda, fastän vi alltid är tillgängliga.

Micro – att söka efter de stora upplevelserna i det lilla.

Remix – mixa det som redan finns och skapa något helt nytt.

Och så var det det här med ekonomin – vad kommer hända? Under rubriken I väntan på… gjordes en analys av det ekonomiska läget inför 2015. Och den kan väl sammanfattas med att konjunkturen antingen går upp eller ner. Svårtolkat läge med andra ord. Vi får hoppas att den positiva trenden för Sveriges del håller i sig och att ladorna inte är så tomma som Magdalena påstår.

Intressant seminarium i sin helhet och deras rapport kan beställas på https://buzzter.se/trendrapport/